Intekenen vakken en tentamens studiejaar 2020-2021

Doelgroep: Studenten

17-07-2020 | 15:01

Beste student,

Vanaf maandag 20 juli is het mogelijk om je via VU(ACTA)net in te tekenen voor vakken en tentamens voor studiejaar 2020-2021.

Bijgevoegd vind je een handleiding voor het intekenen voor vakken en tentamens en een vakkenoverzicht. In principe kun je je voor alle vakken binnen je opleiding (Bachelor of Master) intekenen, maar je kunt alleen het onderwijs van die vakken volgen als je daarvoor bent ingedeeld in de groepsindeling. De groepsindeling van het onderwijs en de indeling voor specifieke stages staat vanaf 17 augustus op de Canvaspagina Groepen en Roosters.

Masterstudenten: overgang van oud naar nieuw curriculum

Sta je dit studiejaar (2019-2020) ingeschreven als masterstudent dan krijg je i.v.m. de overgang van het oude naar het nieuwe curriculum, een individueel studieprogramma opgestuurd per post. In het individuele studieprogramma staat aangekruist voor welke vakken je je moet intekenen voor aankomend studiejaar, 2020-2021. Ben je masterstudent en heb je 31 juli nog geen overzicht ontvangen, laat dit via onderwijsbalie@acta.nl  weten dan wordt er alsnog één opgestuurd.

Bachelorstudenten: zachte knip

Wil je als Bachelorstudent gebruik maken van de zachte knip, dan dien je je via Studielink aan te melden voor zowel de bachelor- als de masteropleiding. Naast je reguliere bachelor- en masteraanmelding moet je ook een aanvraag indienen bij de toelatingscommissie via toelatingscommissiezachteknip@acta.nl om met de zachte knip regeling toegelaten te worden tot de master. Informatie hierover wordt vanaf volgende week geplaatst op Canvas. 
Omdat je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de master zul je bij je Studielink inschrijving een melding hierover krijgen. Deze melding verdwijnt zodra je een toelating krijgt tot de master van de toelatingscommissie zachte knip. Vanaf dat moment kun je ook intekenen voor master vakken en tentamens. Eerder is dit niet mogelijk.

Als je vragen hebt over de zachte knip kun je een e-mail sturen aan toelatingscommissiezachteknip@acta.nl

Foutmeldingen bij het intekenen

Bij het intekenen voor een vak is het mogelijk dat je onderstaande melding krijgt:

"Je hebt dit vak al eerder gevolgd, maar geen tentamen gedaan/afgerond. Hierdoor staat de vorige inschrijving voor dit vak nog open en kun je niet opnieuw inschrijven. Neem contact op met het onderwijsbureau van je faculteit om dit probleem te verhelpen. De contactgegevens vind je op VUnet. (Foutcode: SAP/258)"

Hiervoor kunnen een aantal oorzaken zijn:

Je hebt nog geen resultaat maar moet dat dit studiejaar 2019-2020 nog wel krijgen. Dan moet je niet opnieuw intekenen voor het vak maar wachten tot het resultaat is ingevoerd.

Je hebt nog geen resultaat want je krijgt het resultaat pas volgend studiejaar 2020-2021. Dan moet je opnieuw intekenen voor het aankomende studiejaar maar je moet nog wel wachten met intekenen tot 31 augustus. Het onderwijsbureau sluit dan in bulk alle vakken af, op dit moment is dat nog niet mogelijk omdat er nog lopende resultaten moeten worden ingevoerd voor andere studenten.


Vragen over het intekenen voor vakken en tentamens

Heb je vragen overhet intekenen voor vakken en tentamens via VU(ACTA)net dan kun je contact opnemen met het onderwijsbureau Tandheelkunde. Vanwege de uitbraak van het coronavirus werken alle medewerkers van het onderwijsbureau thuis. Hierdoor is het onderwijsbureau niet telefonisch bereikbaar. Als je vragen hebt kun je een e-mail sturen aan onderwijsbalie@acta.nl. Lukt het ons niet om jouw vraag per e-mail te beantwoorden dan zullen wij jou vragen een telefoonnummer te e-mailen en dan zullen wij telefonisch contact met jou opnemen.

Vragen over de indeling van het onderwijs

Heb je vragen over de indeling van het onderwijs dan kun je contact opnemen met het Planningsbureau Tandheelkunde. Vanwege de uitbraak van het coronavirus werken alle medewerkers van het planningsbureau thuis. Hierdoor is het planningsbureau niet telefonisch bereikbaar. Als je vragen hebt kun je een e-mail sturen aan planningsbureau@acta.nl.

Let op!

Je kunt je pas voor vakken en/of tentamens intekenen als jouw opleidingsinschrijving voor studiejaar 2020-2021 in orde is.

Je dient je zelf voor alle vakken en/of tentamens in te tekenen via VU(ACTA)net.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de intekening.

De deadline voor het intekenen voor (her)tentamens is 14 dagen voordat het (her)tentamen plaatsvindt; niet ingetekend betekent niet deelnemen aan een tentamen.

Controleer of alles waarvoor jij ingetekend hebt  bevestigd is in een mail. Bij een tentamenintekening moet de tentamendatum in de mail vermeld staan.

 

Met vriendelijke groet,

Onderwijsbureau Tandheelkunde