Contractonderzoek

Contractonderzoek - Contractonderzoek bij ACTA

Hoewel de gebitstoestand en mondgezondheid in de afgelopen decennia sterk is verbeterd, lijdt nog steeds een aanzienlijk deel van de bevolking aan de gevolgen van mondziekten. Cariës en parodontitis komen nog steeds veel voor met alle gevolgen van dien. Er is behoefte aan betere preventieve middelen en maatregelen die tegenwoordig vaker ondersteund worden door innovatieve software en leefstijladviezen. Daarnaast is er ook steeds meer vraag naar innovatieve methoden en materialen voor onderhoud en herstel van het gebit en kaak. Deze moeten eenvoudig, efficiënt en kosteneffectief in de tandartspraktijk toegepast kunnen worden.

Het Academische Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA):

  • biedt de mogelijkheid om experimentele producten en protocollen in een klinische omgeving te testen en te valideren;
  • levert een resultaat dat wetenschappelijk is onderbouwd en gebruikt kan worden bij verdere ontwikkeling en introductie van nieuwe materialen en methoden;
  • werkt op vertrouwelijke basis met partners om de belangen van opdrachtgever en patiënten optimaal te waarborgen.

ACTA Dental Research BV.
Het onderzoek voor industriële partners wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van ACTA Dental Research BV (ADR). ADR is een professionele organisatie die de afspraken met opdrachtgevers maakt over de voorwaarden waaronder het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit betreft zaken zoals: de omvang van het project, de doorlooptijd, communicatie en rapportage, kosten, intellectueel eigendom en overige juridische zaken. Dat levert kortere lijnen en snellere besluitingvorming op tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Alle contracten die ADR met partners overeenkomt worden door gekwalificeerde ACTA-wetenschappers uitgevoerd.