Promoveren/Graduate School

Met promotie in academische zin wordt het hele proces bedoeld van het doen van een promotie-onderzoek, schrijven en publiekelijk verdedigen van een proefschrift, waarna iemand zich gepromoveerd mag noemen en de titel 'doctor' (dr.) mag voeren. Een proefschrift, ook wel dissertatie of thesis genoemd, is een boek geschreven door een promovendus met daarin een wetenschappelijke verhandeling over een bepaald onderwerp. De promovendus doet hiermee verslag van een door hem of haar zelfstandig beoefend wetenschappelijk onderzoek. Het proefschrift kan bestaan uit een samenvoeging van al dan niet reeds eerder verschenen wetenschappelijke publicaties.

Bij ACTA zijn ongeveer 150 onderzoekers bezig met hun promotieonderzoek. Dit betreft zowel mensen met een formele aanstelling als promovendus, medewerkers van ACTA die naast hun aastelling ook promotieonderzoek doen als gastmedewerkers. De promotieopleiding van de faculteit der Tandheelkunde wordt verzorgd door de ACTA Graduate School of Dentistry (AGSD). Voor alle vragen over het promotietraject kan men terecht bij:

  • De coördinatoren onderzoek (Bart Hattink en Henk Brand) voor vragen over wetenschappelijke bijeenkomsten, cursussen, bijdragen voor congressen, huisvesting, onderzoeksvoortgang en algemene zaken.
  • Het secretariaat (Hans Korfage en Martine Meijer) voor de administratieve zaken.

Daarnaast bestaat er voor promovendi een onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen ACTA in de persoon van mw. Hayat Bouzrou, afdeling P&O.

Meer informatie over AGSD vindt u viaAGSD (pdf)