Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Om de kwaliteit van tandheelkundige zorg verder te verbeteren en behandeltechnieken te ontwikkelen is wetenschappelijk onderzoek nodig. Bij ACTA nemen naast patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek en onderwijs een belangrijke plaats in. U vindt hier meer informatie over (medisch-)wetenschappelijk onderzoek, het meedoen aan onderzoek en de resultaten.

Bij ACTA wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Uw anonieme gegevens kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Daarnaast vindt ook medisch-wetenschappelijk onderzoek plaats. U kunt gevraagd worden om mee te werken of u kunt uzelf ook opgeven.

Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek?
Alles wat u wilt weten over medisch-wetenschappelijk onderzoek leest u in de publicatie Medisch-wetenschappelijk onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meedoen aan een onderzoek
Bij ACTA starten jaarlijks verschillende onderzoeken waarvoor vrijwilligers nodig zijn.
Lees meer over meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Bent u geïnteresseerd om in de toekomst mee te doen aan een onderzoek? Meld u hier aan om hierover later geheel vrijblijvend informatie te ontvangen.

Uw tanden en kiezen kunnen na een behandeling gebruikt worden voor onderzoek of onderwijs.
Lees meer over Onderzoek met lichaamsmateriaal.

Onderzoeksrapportages
Wij delen graag met u wat wij hebben geleerd van ons wetenschappelijk onderzoek. Vanwege afspraken met opdrachtgevers kunnen wij alleen niet altijd de onderzoeksrapportages met u delen. Lees meer over onderzoeksresultaten.

Medisch ethische toetsingscommissie VUmc
Al het onderzoek waarvoor medewerking van patiënten wordt gevraagd, is goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie van het VU medisch centrum (METc VUmc). De METc VUmc is een erkende toetsingscommissie. Zij toetst elk medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij mensen betrokken zijn. Daarbij weegt zij het wetenschappelijk belang van het onderzoek af tegen de belasting en het risico voor de patiënt.

Bescherming persoonsgegevens
Het is mogelijk dat ACTA uw anonieme gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of in het onderwijs. Gegevens die tot een patiënt herleidbaar zijn, worden alleen in het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gebruikt nadat de betrokken patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Lees meer over bescherming persoonsgegevens.