Onderzoek met lichaamsmateriaal

Biologisch materiaal kan na een behandeling gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Denk hierbij aan tanden en kiezen. Als dit materiaal anoniem is, dan mag ACTA dit zonder uw toestemming gebruiken.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van lichaamsmateriaal dat tot u te herleiden is, wordt altijd vooraf uw toestemming gevraagd.

Bij wie kan ik bezwaar maken?
Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw biologisch materiaal voor wetenschappelijk onderzoek, laat dit dan gerust uw behandelaar/onderzoeker weten.