Jongh, A. de

+31 20 59 80824
5n-15
a.d.jongh@acta.nl
acta ( mondgezondh )
Professor (Social Dentistry and Behavioural Sciences)

Expertise

  • Behavioral sciences
  • Special dental care

Professional interest

  • Dental fear and phobia
  • Psychological trauma
  • Complex patients 

Ad de Jongh (1956) is tandarts en gz-psycholoog en is als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen - vanwege Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) - verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde (ACTA) van de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit. Daarnaast is hij sinds 2011 honorary professor aan de School of Health Sciences van Salford University, Manchester (UK). Hij is verantwoordelijk voor onderzoek op het terrein van de gedragswetenschappen in de
tandheelkundige setting en is hij hoofdopleider van de postinitiële masteropleiding tandarts-angstbegeleiding. Verder heeft hij zich gespecialiseerd in de behandeling van traumagerelateerde angststoornissen, waaronder de fobie voor de tandheelkundige behandeling – de meest voorkomende fobie in Nederland - en posttraumatische stress-stoornis, ofwel PTSS. In 1993 introduceerde hij de behandelmethode EMDR in Nederland, hetgeen momenteel de behandeling van eerste keuze voor psychotrauma is en in Nederland door ongeveer 95% van de psychologen - die behandelingen op basis van evidence-based richtlijnen uitvoeren - wordt toegepast. Momenteel is hij ondermeer betrokken bij onderzoek naar de mogelijkheid van evidence based behandelingen van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en patiënten met complexe pathologie waaronder psychose en schizofrenie. Ad de Jongh is (co-) auteur van meer dan 250 publicaties over angststoornissen, en de behandeling daarvan, (waaronder 5 boeken) en verzorgt lezingen en cursussen op zijn vakgebied in binnen- en buitenland.

SHORT BIO
Ad de Jongh, Ph.D. is both clinical psychologist and dentist. He is professor of Anxiety and Behavior Disorders at the Academic Centre for Dentistry (ACTA) in Amsterdam, The Netherlands, a collaboration of the University of Amsterdam and the Vrije University. He is also honorary professor at the School of Health Sciences of Salford University in Manchester (UK). He is responsible for research in the field of behavioral sciences and is program director of the postgraduate graduate master's degree program ‘Dentist specialized in treatment of dental fear’. After studying Clinical and Health Psychology at the University of Amsterdam he specialized in the treatment of trauma-related anxiety disorders, including dental phobia - the most prevalent type of phobia in the Netherlands - and posttraumatic stress disorder, or PTSD. In 1993, Ad de Jongh introduced EMDR therapy in the Netherlands, which is currently first choice for the treatment of psychotrauma, and is used by approximately 95% of the psychologists who treat psychological trauma based on evidence-based guidelines. Ad de Jongh is involved in research investigating the efficacy of evidence-based treatments for the consequences of traumatic events in children, people with intellectual disabilities and people with complex psychiatric conditions, including psychosis and schizophrenia. He (co-)authored over 250 scientific articles/book chapters on anxiety disorders, and their treatment (including 5 books), and provides lectures and courses in his field of expertise, both in the Netherlands and abroad.

Professional employment history

YearOccupation
2003-presentProfessor in Behavior and Anxiety Disorders
1999-presentAssociate professor
1999Clinical psychologist (gz-psycholoog)
1995Ph.D. (thesis: 'Dental Anxiety: A cognitive perspective')
1991-1999Assistant professor
1990M.S. Psychology (Clinical and health psychology)
1985Msc Dentistry (D.D.S.)

Selected scientific publications

De Jongh, A., Muris, P., Ter Horst, G., Van Zuuren, F. J., Schoenmakers, N. & Makkes, P. (1995). One-session cognitive treatment of dental phobia: Preparing dental phobics for treatment by restructuring negative cognitions. Behaviour Research and Therapy, 33, 947-954.

Nijdam, M.J., Gersons, B.P.R., Reitsma J.B., De Jongh, A. & Olff, M. (2012). Brief Eclectic Psychotherapy versus eye movement desensitization and reprocessing therapy in the treatment of posttraumatic stress disorder: randomized clinical trial. British Journal of Psychiatry, 200, 224–231. doi: 10.1192/bjp.bp.111.099234.
Van Houtem, C.M.H.H., Laine, M.L., Boomsma, D. I., Ligthart, L., van Wijk, A. J., De Jongh, A. (2013). A review and meta-analysis of the heritability of specific phobia subtypes and corresponding fears. Journal of Anxiety Disorders, 27, 379-388.
De Jongh A., Ernst, R, Marques, L. & Hornsveld, H. (2013). The impact of eye movements and tones on disturbing memories of patients with PTSD and other mental disorders. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 44, 447-483.
Van Houtem, C.M.H.H., Aartman, I.H.A., Boomsma, D. I., Ligthart, L., Visscher, C. M., De Jongh, A. (2014). Is dental phobia a Blood-Injection-Injury phobia? Depression and Anxiety, 31, 1026-1034.
Van den Berg D.P.G., de Bont P.A.J.M., van der Vleugel B.M., De Roos C., De Jongh A., van Minnen, A. van der Gaag M. (2015). Prolonged Exposure versus Eye Movement Desensitization and Reprocessing versus Waiting List for Posttraumatic Stress Disorder in Patients With a Psychotic Disorder: A randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry, 72(3):259-267. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.2637.

LIST OF PUBLICATIONS (from 1999 until now)

Nevenwerkzaamheden

Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma - Onbekend Bilthoven, 01 januari 1998
Psychotrauma Expertisecentrum B.V. Psytrec - Directeur Bilthoven, 01 oktober 2015
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017