Wilt u een patiënt verwijzen?

Als u een patiënt wilt verwijzen voor diagnostiek en eventuele behandeling naar de kliniek Endodontologie, dan kunt u gebruik maken van standaard verwijsbrieven. U kunt uiteraard ook zelf een verwijsbrief opstellen en naar ACTA sturen. Geeft u in beide gevallen aan:

  • naam, geboorte datum en telefoonnummer van de patiënt;
  • wat de klacht is van de patiënt;
  • eventueel wat u heeft ondernomen om de klacht te verhelpen en met welke resultaten;
  • wat uw verzoek is;*
  • overige relevante tandheelkundige en medische informatie
* diagnostiek/second opinion, wel/geen verzoek de behandeling van uw patiënt uit te voeren

Stuur de verwijsbrief of -kaart, voorzien van uw handtekening, naar het volgende adres:

ACTA, sectie Endodontologie
T.a.v. dienst Afspraken & Informatie
Postbus 7822
1008 AA Amsterdam

De consulten en behandelingen worden verricht door de tandartsen-endodontologen in opleiding. Na het diagnostisch consult ontvangt u een brief met de bevindingen en eventueel een behandelvoorstel. Na de behandeling ontvangt u een zogenaamde afbehandelbrief.