Behandelingen door Endodontologie

Voorafgaand aan elke behandeling vindt een consult plaats. Alle patiénten die gezien worden op de kliniek worden besproken in een overleg op de afdeling. De behandelingen die daaruit voortvloeien vinden plaats op de kliniek onder supervisie van een endodontoloog. Chirurgische behandelingen worden uitgevoerd door een Endodontoloog in opleiding samen met een Endodontoloog.