Wat doet Endodontologie?

Patiëntenzorg
Bij de sectie Endodontologie worden patiënten behandeld die door hun tandarts zijn verwezen naar deze kliniek. Eerst is er een intake waarna alle patiënten worden besproken pas daarna wordt er behandeld. Op de kliniek werken endodontologen in opleiding onder supervisie van een endodontoloog.

Opleiding
Tandheelkundestudenten krijgen tijdens hun studie geregeld onderwijs in de herkenning en behandeling van de ontstoken pulpa (zenuwweefsel) en periapicaal (rond de wortel) weefsel. Daarnaast biedt de sectie aan afgestudeerde tandartsen een driejarige postdoctorale masteropleiding tot tandarts-endodontoloog.

Onderzoek
De Sectie Endodontologie voert ook wetenschappelijk onderzoek uit. Naast promotieonderzoek en onderzoeksprojecten in het kader van onderwijs vindt ook onderzoek plaats met internationale samenwerking. Binnen het onderzoek ligt de nadruk op de diagnostiek, behandeling, oorzaken en/of gevolgen van pulp ontstekingen en de instrumentarium om dit te kunnen behandelen.