Wat doen wij?

Patiëntenzorg
De afdeling Endodontologie heeft een eigen behandelkliniek. Tandartsen kunnen patiënten daarnaar verwijzen voor diagnostiek en behandeling. Tijdens de eerste afspraak bekijken we het gebit van de patiënt en wat we voor hem/haar kunnen betekenen. In de kliniek worden de patiënten behandeld door tandartsen die in opleiding zijn tot tandarts-endodontoloog. Deze tandartsen hebben al jaren werkervaring en worden begeleid door tandarts-endodontologen.

Opleiding
Studenten tandheelkunde krijgen tijdens hun studie regelmatig onderwijs in de herkenning en behandeling van de ontstoken tandpulpa en ontsteking in de kaak rondom een tandwortel. Daarnaast kunnen tandartsen via de afdeling een 3-jarige postacademische opleiding volgen tot tandarts-endodontoloog.

Onderzoek
De afdeling Endodontologie doet wetenschappelijk onderzoek. Naast promotieonderzoek en onderzoeksprojecten binnen het onderwijs, vindt er ook onderzoek plaats in samenwerking met vakgroepen uit het buitenland. De afdeling voert zowel klinisch - als laboratoriumonderzoek uit.