Wie zijn wij?

Afdelingen, secties en vakgebieden - Wie zijn wij

Binnen de sectie Orale Kinesiologie houden medewerkers zich bezig met drie terreinen die sterk met elkaar zijn verbonden: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Wat houdt de term Orale Kinesiologie in?
De Orale Kinesiologie is de tandheelkundige discipline die zich richt op de fundamentele en klinische aspecten van de normale en verstoorde bewegingsfuncties van het kauwstelsel. De tandheelkundige zorg omvat de diagnostiek, preventie en behandeling van pijn- en functieklachten binnen het kauwstelsel (musculoskelettale stoornissen van het kauwstelsel), (slaapgerelateerde) orale bewegingsstoornissen en gebitsslijtage.

Meer weten?
Wat doet Orale Kinesiologie?
Medewerkers Orale Kinesiologie