Patiënten

Binnen de kliniek Orofaciale Pijn en Disfunctie (voorheen Orale Kinesiologie) behandelen we patiënten met: 

 • temporomandibulaire disfunctie (TMD, bijvoorbeeld: pijn in de wang- en slaapstreek of het moeilijk kunnen bewegen van de onderkaak
 • pijnklachten in het orofaciale gebied van niet-dentogene oorsprong,  bijvoorbeeld pijn vanuit het zenuwstelsel 
 • tandheelkundige slaapgeneeskunde, bijvoorbeeld: tandenknarsen of klemmen en slaapapneu
 • ernstige gebitsslijtage

Multidisciplinair team

Een multidisciplinair team verzorgt de diagnostiek en uw behandeling. Dit team bestaat uit tandartsen/gnathologen, een fysiotherapeut en een psycholoog; al dan niet in samenwerking met artsen en specialisten.

Therapeutische opties

Er bestaat verschillende therapeutische behandelopties voor uw behandeling waaruit de behandelaar kan kiezen, zoals: 

 • advies
 • fysiotherapie 
 • psychologische zorgverlening 
 • opbeetplaattherapie (splint) 
 • medicamenteuze therapie
 • mandibulair repositie apparaat (MRA) bij slaapapneu of snurken
 • restauratief herstel van gebitsslijtage
Meer weten?
Bent u verwezen door uw tandarts?
Verrichtingenoverzicht
Contact
Nuttige link
Richtlijn Chronische Aangezichtspijn