Verrichtingenoverzicht

Hieronder vindt u de prestatiecodes voor het diagnostisch consult binnen de kliniek voor Orale Kinesiologie. Met deze codes kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren of dit consult voor vergoeding in aanmerking komt. Wanneer u wordt behandeld, dan wordt, in overleg met u, een behandelplan opgesteld (inclusief de begrote kosten). U kunt dan opnieuw bij uw zorgverzekeraar informeren of deze behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen:

Diagnostisch consult bij de kliniek voor Orale Kinesiologie
Prestatiecode
Kaakoverzichtsfoto*X21
Uitgebreid Functie Onderzoek (UFO)G01
Uitgebreid Onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplanC28


Diagnostisch consult bij gebitsslijtage:
KaakoverzichtsfotoX21
Uitgebreid Functie Onderzoek (UFO)G01
Uitgebreid Onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplanC28
Studiemodellen t.b.v. behandelplanC29
Techniekkosten studiemodellenC00
SpeekselonderzoekM32

*Een kaakoverzichtsfoto (OPT, een panoramische röntgenfoto) is een vast onderdeel van het consult en wordt op ons verzoek vervaardigd bij de afdeling Radiologie binnen ACTA.

Meer informatie over tarieven:
Tarievenboekje ACTA