Behandelingen door de kliniek voor Orofaciale Pijn en Disfunctie

De behandeling kan, afhankelijk van de klacht en de moeilijkheidsgraad, bestaan uit:TandartsFysiotherapeutPsycholoog
Hulpverlening in de vorm van informatieverstrekking en advisering (counseling)      X
           X        X
Aanleren van gezond mondgedrag en afleren van verkeerde mondgewoontes      X           X        X
Hulpverlening in de vorm van oefentherapie bij pijn of disfunctie van de kauwspieren en/of het kaakgewricht      X           X 
Myofeedbacktherapie bij pijn of disfunctie van de kauwspieren en/of het kaakgewricht            X 
Massage en mobilisatie van de kauwspieren en/of het kaakgewricht            X
Cognitief gedragstherapeutische behandeling          X
Periodiek vastleggen van de mate van gebitsslijtage (monitoring)      X  
Vervaardiging van een opbeetplaat (splint)      X

Restauratief herstel van gebitsslijtage
      X 
Vervaardiging van een mandibulair repositie apparaat (MRA) bij slaapapneu en/of snurken      X  
Medicamenteuze behandeling van orofaciale pijn van neuropathische oorsprong      X  
Hulpverlening in de vorm van een controle- en/of een nazorgprogramma      X           X        X