Verwijzers

De kliniek voor Orofaciale Pijn en Disfunctie houdt zich voornamelijk bezig met:

  • pijn- en functieklachten binnen het kauwstelsel (musculoskelettale stoornissen van het kauwstelsel);
  • (slaapgerelateerde) orale bewegingsstoornissen, zoals tandenknarsen en klemmen (bruxisme), en slaapapneu;
  • gebitsslijtage door bruxisme.

Door klachten en stoornissen binnen één vakgebied te onderzoeken, behandelen en onderwijzen, wordt recht gedaan aan het feit dat het niet om geïsoleerde klachten en stoornissen gaat, maar om aandoeningen die een grote onderlinge samenhang vertonen. Immers, klachten van het kauwstelsel kunnen het gevolg zijn van orale bewegingsstoornissen zoals klemmen en knarsen, en deze schadelijke mondgewoontes kunnen op hun beurt weer zorgen voor overmatige gebitsslijtage.

Meer weten?
Behandelingen door Orofaciale Pijn en Disfunctie
Wilt u een patiënt verwijzen?
Folders en informatiemateriaal
Contact

Nuttige links
Nederlandse Vereniging van Orofaciaal Fysiotherapeuten (NVOF)
Multidisciplinaire Richtlijn Chronische Aangezichtspijn