Wat doet de sectie Orofaciale Pijn en Disfunctie?

Patiëntenzorg
Bij de sectie Orofaciale Pijn en Disfunctie worden patiënten behandeld binnen de Kliniek voor Orofaciale Pijn en Disfunctie. Dit is een zogenaamde ‘stafkliniek’. Patiënten die door hun tandarts zijn verwezen naar deze kliniek komen terecht in een multidisciplinair behandelteam bestaande uit tandartsen/gnathologen, een fysiotherapeut en een psycholoog.

Opleiding
Tandheelkundestudenten krijgen gedurende hun studie geregeld onderwijs in de herkenning en behandeling van spier-, bot- en gewrichtklachten (musculoskelettale stoornissen) van het kauwstelsel, (slaapgerelateerde) orale bewegingsstoornissen en gebitsslijtage. Daarnaast biedt de sectie aan afgestudeerde tandartsen een driejarige postdoctorale masteropleiding tot tandarts-gnatholoog.

Onderzoek

De sectie Orale Kinesiologie voert ook wetenschappelijk onderzoek uit. Naast promotieonderzoek en onderzoeksprojecten in het kader van onderwijs vindt ook onderzoek plaats in opdracht van derden. Binnen het onderzoek ligt de nadruk op de diagnostiek, behandeling, oorzaken en/of gevolgen van musculoskelettale stoornissen van het kauwstelsel, (slaapgerelateerde) orale bewegingsstoornissen en gebitsslijtage.