Wie zijn wij?

Afdelingen, secties en vakgebieden - Wie zijn wij

Binnen de sectie Orofaciale Pijn en Disfunctie (voorheen de sectie Orale Kinesiologie) houden medewerkers zich bezig met drie terreinen die sterk met elkaar zijn verbonden: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Wat valt onder Orofaciale Pijn en Disfunctie?
De tandheelkundige zorg binnen de discipline Orofaciale Pijn en Disfunctie omvat de diagnostiek, preventie en behandeling van de volgende klinische probleemgebieden: 

  • temporomandibulaire disfunctie (TMD; d.w.z. musculoskelettale problemen die gepaard gaan met klachten als pijn in de wang- en slaapstreek, alsmede met bewegingsstoornissen van de onderkaak die hun oorsprong vinden in de kauwspieren en/ of het kaakgewricht) 
  • pijnklachten in het orofaciale gebied van niet-dentogene oorsprong, zoals pijn die uitgaat van het zenuwstelsel 
  • tandheelkundige slaapgeneeskunde (slaapbruxisme en andere slaapstoornis-gerelateerde klachten, zoals het obstructief slaapapneusyndroom) 
  • ernstige gebitsslijtage
Meer weten?
Wat doet de sectie Orofaciale Pijn en Disfunctie?
Medewerkers Orofaciale Pijn en Disfunctie