Behandelingen door Orthodontie

De afdeling orthodontie heeft een kliniek voor bijzondere orthodontie en een kliniek voor algemene orthodontie.

Kliniek voor bijzondere orthodontie
De kliniek voor bijzondere orthodontie behandeld de volgende patiënten in samenwerking met multidisciplinaire teams.

Kliniek voor bijzondere orthodontieBehandelaren:
Schisis-patiënten (Schisisteam)mw. Drs. M Disse, dhr. Dr. R.E.G. Jonkman,
Oligodontie patiëntendhr. Dr. R.E.G. Jonkman, dhr. Drs. P.G. Nijkamp
Craniofaciale-patiënten (Cranioteam)dhr. Drs. P.G. Nijkamp, dhr. Dr. R.E.G. Jonkman, mw. Drs. M Disse
SBT-orthodontie patiëntendhr. Dr. R.E.G. Jonkman, mw. Drs. R.S. Jadnanansing
Transgender- orthodontie patiëntendhr. Dr. R.E.G. Jonkman, mw. M. van den Bosch
MSc

Kliniek voor algemene orthodontie
De patiënt wordt behandeld door tandartsen in opleiding tot orthodontist.
In de kliniek voor algemene orthodontie worden de meest voorkomende afwijkingen behandeld.
Zoals:
Een overbeet
Afwijking voor behandelingResultaat na behandeling
overbeet voor2overbeet na
Een dekbeet
Voor behandelingNa behandeling
2a dekbeet2b dekbeet
Ruimtegebrek
Voor behandelingNa behandeling
3a ruimtegebrek3b ruimte
Een omgekeerde beet ofwel kruisbeet
Voor behandelingNa behandeling
4a kruisbeet4b kruisbeet
Een openbeet
Voor behandelingNa behandeling
5a open beet5b open beet
Afwezige tanden
Voor behandelingNa behandeling
6a afwezige tand6b afwezige tand
Verschuivingen a.g.v. tandvleesziekte(parodontitis)
Voor behandelingNa behandeling
7a parodontitis7b parodontitis
Behandeling na een ongeluk(je):tand eruit
Voor behandelingNa behandeling
1a tand eruit1b tand eruit