Medische Parodontologie

Medische Parodontologie - Parodontologie (3)

Parodontitis is een zogeheten ‘multifactoriële aandoening’ wat inhoudt dat niet alleen de situatie in de mond invloed heeft op de gezondheid van het tandvlees. Uiteraard is een goede mondhygiëne van belang om het tandvlees gezond te krijgen en te houden. Echter, er zijn meer factoren die een rol spelen in de vatbaarheid voor parodontitis en de reactie van het lichaam op behandeling van de ontsteking.

Ongunstig effect
Het is al langer bekend dat de samenstelling van de microflora invloed heeft op de ziekte parodontitis, maar in de afgelopen jaren wordt steeds meer duidelijk dat ook andere (systemische) aandoeningen een ongunstig effect hebben op parodontitis. Diabetes, hart- en vaatziekten, en overgewicht zijn de meest voorkomende aandoeningen waar onderzoek de afgelopen jaren op is gericht. Het is belangrijk om de interactie van deze aandoeningen met parodontitis te onderkennen om tot een goed behandelresultaat te kunnen komen. Daar komt bij dat medicijnen, voeding en stress ook van invloed kunnen zijn op het verloop en de behandeling van parodontitis.