Urgent/Pijnklacht

Voor urgente of pijnklachten kunt u bellen met de onderstaande telefoonnummers:

  • Backoffice parodontologie: (020) 5980322
  • Bij geen gehoor: (020) 5980380 (call center ACTA)
  • Buiten kantooruren: Tandarts Bemiddelingsbureau (TBB): (020) 3034500 / (0900) 8212230
  • U kunt ons ook een mail sturen: parodontologie@acta.nl