Verrichtingenoverzicht

Hieronder vindt u de meest voorkomende prestatiecodes voor de behandelingen bij parodontologie. Met deze codes kunt u naar uw zorgverzekeraar voor de declaratie van uw behandelingen. Voor meer informatie over de tarieven gaat u naar: tarievenboekje.

Code

Prestatie

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

X10

Kleine röntgenfoto

T22

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

T71

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

T72

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)

T73

Directe post-operatieve zorg, kort

T52

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

T53
Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een
tandarts

T54

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

T55
Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

T56

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

T61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

T74

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

T75

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus


Verder zie: www.nza.nl