Behandelmogelijkheden

Voorafgaand aan elke behandeling vindt een consult plaats bij een parodontoloog of een parodontoloog in opleiding. Dit hangt af van de manier waarop u de patiënt verwijst. Op basis van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld. Afhankelijk van de ernst en de moeilijkheid van de situatie in de mond van uw patiënt wordt in overleg met uw patiënt het advies gegeven om de behandeling uit te laten voeren door een van onze stafmedewerkers, een parodontoloog in opleiding, of studenten tandheelkunde. Behandelingen uitgevoerd door studenten staan altijd onder supervisie van ervaren docenten.

Naast de 'klassieke' parodontitispatiënt zijn ook zeer jonge patiënten (<18) of juist patiënten die vanwege hun algemene gezondheid en medicijngebruik een hoger risico lopen op ernstige parodontale afbraak, zeer welkom. Onderzoek laat zien dat aandoeningen als diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, reumatoïde artritis, oncologie, immunologische stoornissen enzovoorts nadelige effecten hebben op het verloop en de reactie op de behandeling van parodontitis. Zie ook Medische Parodontologie.

Andere verwijsmogelijkheden:

  • Consultatie / second opinion 
  • Preventie 
  • Niet-chirurgische en chirurgische behandeling van parodontitis 
  • Interactie parodontitis en algemene gezondheid (bijv. diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, reumatoïde artritis, oncologie, immunologische stoornissen, etc) 
  • Parodontale esthetische chirurgie (bijv. chirurgische kroonverlenging, recessiebedekking, etc.) 
  • Implantologie bij parodontitis patiënten 
  • Behandeling van perimucositis / peri-implantitis 
  • Slechte adem (halitose) 
  • Parodontale nazorg