Afdeling, secties en vakgebieden

ACTA kent één afdeling: Mondgezondheidswetenschappen. De afdeling bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel en het ondersteunend en beheerspersoneel. Aan het hoofd van de afdeling staat een voorzitter die tevens hoogleraar is.

AFDELINGMONDGEZONDHEIDSWETENSCHAPPENVoorzitterprof. dr. Wim Crielaard
Sectie
CARIOLOGIE
Voorzitterdr. Guus van Strijp
VakgebiedCariologieCoördinatordr. Guus van Strijp
Sectie
ENDODONTOLOGIEVoorzitterdr. Suzette van der Waal
VakgebiedEndodontologieCoördinatordr. Suzette van der Waal
Sectie
INTEGRALE TANDHEELKUNDEVoorzitterdr. Erik Ranzijn a.i.
VakgebiedIntegrale Tandheelkunde (behandeling door
studenten in het bijzonder)
Coördinatorprof. dr. Joost Roeters
SectieKINDERTANDHEELKUNDEVoorzitter
dr. Dagmar Else Slot a.i.
VakgebiedKindertandheelkundeCoördinatordr. Dagmar Else Slot a.i.
SectieMONDZIEKTEN, KAAK EN AANGEZICHTSCHIRURGIE
EN ORALE GENEESKUNDE
Voorzitterprof. dr. Jan de Lange
VakgebiedMondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, locatie AMCCoördinatorprof. dr. Jan de Lange
VakgebiedMondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie/
Orale Pathologie, locatie VUmc
Coördinatorprof. dr. Tim Forouzanfar
VakgebiedOrale GeneeskundeCoördinatorprof. dr. Fred Rozema
SectieORALE CELBIOLOGIE EN FUNCTIONELE ANATOMIE
Voorzitterprof. dr. Cees Kleverlaan
VakgebiedOrale CelbiologieCoördinatorprof. dr. Cees Kleverlaan
VakgebiedFunctionele AnatomieCoördinatordr. Jan Harm Koolstra
SectieORALE IMPLANTOLOGIE EN
PROTHETISCHE TANDHEELKUNDE
Voorzitterdr. Monique van de Veen a.i.
VakgebiedOrale ImplantologieCoördinatordr. Monique van de Veen a.i.
SectieOROFACIALE PIJN EN DISFUNCTIE
Voorzitterprof. dr. Frank Lobbezoo
VakgebiedOrofaciale Pijn en Disfunctie
Coördinatorprof. dr. Frank Lobbezoo
SectieORALE RADIOLOGIE
Voorzitterdr. Erwin Berkhout
VakgebiedOrale RadiologieCoördinatordr. Erwin Berkhout
SectieORTHODONTIE
Voorzitterdr. Ronald Jonkman
VakgebiedOrthodontieCoördinatordr. Ronald Jonkman
SectiePARODONTOLOGIE EN ORALE BIOCHEMIE
Voorzitterprof. dr. Bruno Loos
VakgebiedParodontologieCoördinatorprof. dr. Bruno Loos
VakgebiedOrale BiochemieCoördinatordr. Floris Bikker
SectiePREVENTIEVE TANDHEELKUNDE
Voorzitterprof. dr. Wim Crielaard
VakgebiedPreventieve Tandheelkunde en Orale MicrobiologieCoördinatorprof. dr. Wim Crielaard
SectieSOCIALE TANDHEELKUNDE
Voorzitterprof. dr. Geert van der Heijden
VakgebiedSociale TandheelkundeCoördinatorprof. dr. Geert van der Heijden
SectieTANDHEELKUNDIGE MATERIAALWETENSCHAPPENVoorzitterprof. dr. Cees Kleverlaan
VakgebiedTandheelkundige materiaalwetenschappenCoördinatorprof. dr. Cees Kleverlaan