Afdeling, secties en vakgebieden

ACTA kent één afdeling: Mondgezondheidswetenschappen. De afdeling bestaat uit leden van het wetenschappelijk-, ondersteunend- en beheerspersoneel. Aan het hoofd van de afdeling staat een voorzitter die ook hoogleraar is.

AFDELINGMONDGEZONDHEIDSWETENSCHAPPENVoorzittersprof. dr. Bruno Loos a.i. en drs. Peter Bosman a.i.
Sectie
CARIOLOGIE
Voorzitterprof. dr. Egija Zaura
VakgebiedCariologieCoördinatordr. Catherine Volgenant
Sectie
ENDODONTOLOGIEVoorzitterdr. Suzette van der Waal
VakgebiedEndodontologieCoördinatordr. Suzette van der Waal
Sectie
INTEGRALE TANDHEELKUNDEVoorzitterdrs Tijmen Hiep a.i.
VakgebiedIntegrale Tandheelkunde (Kliniek Algemene Mondzorg (KAM)Coördinatordrs. Bianca Theelen a.i.
SectieKINDERTANDHEELKUNDEVoorzitter
prof. dr. Egija Zaura
VakgebiedKindertandheelkundeCoördinatorprof. dr. Monique van der Veen
SectieMONDZIEKTEN, KAAK EN AANGEZICHTSCHIRURGIE
EN ORALE GENEESKUNDE
Voorzitterprof. dr. Jan de Lange
VakgebiedMondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, locatie AMCCoördinatorprof. dr. Jan de Lange
VakgebiedMondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie/
Orale Pathologie, locatie VUmc
Coördinatorprof. dr. Tim Forouzanfar
VakgebiedOrale GeneeskundeCoördinatorprof. dr. Fred Rozema
SectieORALE CELBIOLOGIE EN FUNCTIONELE ANATOMIE
Voorzitterprof. dr. Cees Kleverlaan
VakgebiedOrale CelbiologieCoördinatorprof. dr. Jenneke Klein Nuland
VakgebiedFunctionele AnatomieCoördinatordr. Jan Harm Koolstra
VakgebiedOral skin tissue engineeringCoördinatorprof. dr. Sue Gibbs
SectieOROFACIALE PIJN EN DISFUNCTIE
Voorzitterprof. dr. Frank Lobbezoo
VakgebiedOrofaciale Pijn en Disfunctie
Coördinatorprof. dr. Frank Lobbezoo
SectieORALE RADIOLOGIE
Voorzitterdr. Erwin Berkhout
VakgebiedOrale RadiologieCoördinatordr. Erwin Berkhout
SectieORTHODONTIE
Voorzitterdr. Ronald Jonkman
VakgebiedOrthodontieCoördinatordr. Ronald Jonkman
SectiePARODONTOLOGIE EN ORALE BIOCHEMIE
Voorzitterprof. dr. Marja Laine
VakgebiedParodontologieCoördinatordr. Martijn Rosema
VakgebiedOrale BiochemieCoördinatorprof. dr. Floris Bikker
SectiePREVENTIEVE TANDHEELKUNDE
Voorzitterprof. dr. Egija Zaura
VakgebiedPreventieve Tandheelkunde en Orale MicrobiologieCoördinatorprof. dr. Egija Zaura
SectieRESTAURATIEVE EN RECONSTRUCTIEVE MONDZORG
Voorzitterprof. dr. Cees Kleverlaan
VakgebiedOrale ImplantologieCoördinator
VakgebiedRestauratieve en Prothetische Tandheelkunde
Coördinator
VakgebiedTandheelkundige materiaalwetenschappenCoördinatorprof. dr. Cees Kleverlaan
SectieMAATSCHAPPIJ EN MONDGEZONDHEIDVoorzitterprof. dr. Geert van der Heijden
VakgebiedMaatschappij en MondgezondheidCoördinatorprof. dr. Geert van der Heijden