Afdelingen, secties en vakgebieden

ACTA kent één afdeling: Mondgezondheidswetenschappen. De afdeling bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel en het ondersteunend en beheerspersoneel. Aan het hoofd van de afdeling staat een voorzitter die tevens hoogleraar is.

Afdeling
Voorzitter
Sectie
Voorzitter
Vakgebied
Coördinator
Mondgezondheids-
wetenschappen
prof. dr. Wim Crielaard a.i.


Integrale TandheelkundeDr. Erik Ranzijn a.i.

Integrale Tandheel-
kunde (behandeling
door studenten
in het bijzonder)
prof. dr.
Joost
Roeters


Cariologie, Endo-
dontologie
en Kindertand-
heelkunde
dr. Guus van Strijp


Cariologie
dr. Guus
van Strijp
Endodontologie
dr. Hagay
Shemesh
Kindertandheelkunde
prof. dr.
Frank
Lobbezoo a.i.


Orale Implantologie en
Prothetische Tandheelkunde
prof. dr. Fred Rozema a.i.


Orale Implantologie en
Prothetische Tandheel-
kunde
prof. dr.
Fred
Rozema a.i.


Tandheelkundige materiaal-
wetenschappen
prof. dr. Cees Kleverlaan


Tandheelkundige materiaal-
wetenschappen
prof. dr.
Cees
Kleverlaan


Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
en Orale Geneeskunde
prof. dr. Jan de Lange


Mondziekten, Kaak- en Aangezichts
chirurgie, locatie AMC
prof. dr.
Jan de Lange
Mondziekten, Kaak- en Aangezichts
chirurgie/Orale Pathologie,
locatie VUmc
prof. dr.
Tim
Forouzanfar
Orale Geneeskunde
prof. dr.
Fred
Rozema


Orale Celbiologie en
Functionele Anatomie
prof. dr. Cees Kleverlaan


Orale Celbiologie
prof. dr.
Cees
Kleverlaan
Functionele Anatomie
dr. Jan Harm
Koolstra


Orale Kinesiologie
prof. dr. Frank Lobbezoo


Orale Kinesiologieprof. dr. Frank
Lobbezoo


Orale Radiologie
dr. Erwin Berkhout


Orale Radiologie
dr. Erwin
Berkhout


Orthodontie
dr. Ronald Jonkman


Orthodontie
dr. Ronald
Jonkman


Parodontologie
en Orale Biochemie
prof. dr. Bruno Loos


Parodontologieprof. dr.
Bruno
Loos
Orale Biochemiedr. Floris
Bikker


Preventieve Tandheelkunde
prof. dr. Wim Crielaard


Preventieve Tandheel-
kunde en Orale Microbiologie
prof. dr.
Wim
Crielaard


Sociale Tandheelkunde
prof. dr. Geert van der Heijden


Sociale Tandheelkundeprof. dr.
Geert van
der Heijden