Afdeling, secties en vakgebieden

ACTA kent één afdeling: Mondgezondheidswetenschappen. De afdeling bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel en het ondersteunend en beheerspersoneel. Aan het hoofd van de afdeling staat een voorzitter die tevens hoogleraar is.

AFDELINGMONDGEZONDHEIDSWETENSCHAPPENVoorzitterprof. dr. Wim Crielaard a.i.
SectieINTEGRALE TANDHEELKUNDE
Voorzitterdr. Erik Ranzijn a.i.
VakgebiedIntegrale Tandheelkunde (behandeling door
studenten in het bijzonder)
Coördinatorprof. dr. Joost Roeters
Sectie
CARIOLOGIE
Voorzitterdr. Guus van Strijp
VakgebiedCariologieCoördinatordr. Guus van Strijp
Sectie
ENDODONTOLOGIEVoorzitterdr. Hagay Shemesh
VakgebiedEndodontologieCoördinatordr. Hagay Shemesh
SectieKINDERTANDHEELKUNDEVoorzitter
dr. Dagmar Else Slot a.i.
VakgebiedKindertandheelkundeCoördinatordr. Dagmar Else Slot a.i.
SectieORALE IMPLANTOLOGIE EN
PROTHETISCHE TANDHEELKUNDE
Voorzitterdr. Monique van de Veen a.i.
VakgebiedOrale ImplantologieCoördinatordr. Monique van de Veen a.i. 
SectieMATERIAALWETENSCHAPPEN
Voorzitterprof. dr. Cees Kleverlaan
VakgebiedMateriaalwetenschappenCoördinatorprof. dr. Cees Kleverlaan
SectieMONDZIEKTEN, KAAK EN AANGEZICHTSCHIRURGIE
EN ORALE GENEESKUNDE
Voorzitterprof. dr. Jan de Lange
VakgebiedMondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, locatie AMCCoördinatorprof. dr. Jan de Lange
VakgebiedMondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie/
Orale Pathologie, locatie VUmc
Coördinatorprof. dr. Tim Forouzanfar
VakgebiedOrale GeneeskundeCoördinatorprof. dr. Fred Rozema
SectieORALE CELBIOLOGIE EN FUNCTIONELE ANATOMIE
Voorzitterprof. dr. Cees Kleverlaan
VakgebiedOrale CelbiologieCoördinatorprof. dr. Cees Kleverlaan
VakgebiedFunctionele AnatomieCoördinatordr. Jan Harm Koolstra
SectieORALE KINESIOLOGIE
Voorzitterprof. dr. Frank Lobbezoo
VakgebiedOrale Kinesiologie Coördinatorprof. dr. Frank Lobbezoo
SectieORALE RADIOLOGIE
Voorzitterdr. Erwin Berkhout
VakgebiedOrale RadiologieCoördinatordr. Erwin Berkhout
SectieORTHODONTIE
Voorzitterdr. Ronald Jonkman
VakgebiedOrthodontieCoördinatordr. Ronald Jonkman
SectiePARODONTOLOGIE EN ORALE BIOCHEMIE
Voorzitterprof. dr. Bruno Loos
VakgebiedParodontologieCoördinatorprof. dr. Bruno Loos
VakgebiedOrale BiochemieCoördinatordr. Floris Bikker
SectiePREVENTIEVE TANDHEELKUNDE
Voorzitterprof. dr. Wim Crielaard
VakgebiedPreventieve Tandheelkunde en Orale MicrobiologieCoördinatorprof. dr. Wim Crielaard
SectieSOCIALE TANDHEELKUNDE
Voorzitterprof. dr. Geert van der Heijden
VakgebiedSociale TandheelkundeCoördinatorprof. dr. Geert van der Heijden