Behandelkosten

De basisverzekering vergoedt veel kosten

De basisziektekostenverzekering vergoedt vrijwel alle kosten voor jongeren tot 18 jaar. Bij de meeste zorgverzekeraars declareert ACTA direct de kosten van de behandeling. In een enkel geval betaalt de zorgverzekeraar ons niet direct en ontvangt u een factuur van ACTA. Het bedrag op die factuur moet u eerst aan ons overmaken; daarna kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar.

Beugeltandarts
Voor de kosten van de behandelingen bij de beugeltandarts (orthodontist) gelden andere voorwaarden. Als uw kind wordt verwezen naar een orthodontist, kan de orthodontist u informeren over de kosten van een behandeling.

Meer informatie
Voor meer informatie over de tarieven gaat u naar het tarievenoverzicht.