Wat doet Kindertandheelkunde?


Patiëntenbehandeling

Bij kindertandheelkunde worden kinderen van 0 tot 18 jaar behandeld. Om ze op hun gemak te stellen, wordt daar voldoende de tijd voor genomen. De behandelingen vinden plaats binnen de stafkliniek en de onderwijskliniek. In de stafkliniek wordt de patiëntenzorg uitgevoerd door kindertandartsen. Mijn Eerste Tandarts is onderdeel van de stafkliniek en is speciaal gericht op de jonge patiënten van 0 tot 4 jaar.

Onderwijskliniek
In de onderwijskliniek wordt de patiëntenzorg uitgevoerd door studenten tandheelkunde en mondzorgkunde die in de laatste fase van hun opleiding zitten. De studenten staan onder supervisie van een kindertandarts.

Opleiding
De afdeling Kindertandheelkunde verzorgt theoretisch en praktisch onderwijs voor de opleiding tot tandarts en mondhygiënist. Naast het studentenonderwijs biedt de afdeling afgestudeerde tandartsen een postdoctorale masteropleiding aan tot kindertandarts (tandarts-pedodontoloog). De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO en de EAPD.

Onderzoek
De afdeling Kindertandheelkunde voert wetenschappelijk onderzoek uit. Naast promotieonderzoek en onderzoeksprojecten in het kader van het onderwijs, voert de afdeling ook onderzoek uit in internationale samenwerking. Binnen het onderzoek ligt de nadruk vooral op allerlei aspecten van de behandeling van jonge kinderen.