Bestuur

De decaan van ACTA is overeenkomstig de Wet op het Hogeronderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) belast met de algemene leiding van ACTA. Hij wordt hierin bijgestaan door het directieteam bestaande uit: de decaan, de afdelingsvoorzitter tevens vice-decaan, de directeur Bedrijfsvoering, de directeur Onderwijs, de directeur Onderzoek qq de decaan en de directeur Zorg. Het ACTA-bestuur wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.

Het ACTA-bestuur bestaat uit:

 WieContact
Abbas, F.
Decaan a.i.
Prof. dr. Frank Abbas
Bestuurssecretariaat
T (020) 59 80676 
bestuurssecretariaat@acta.nl
Rummens, S 3
Directeur Bedrijfsvoering
Drs. Sabine Rummens
Bestuurssecretariaat
T (020) 59 80636 
bestuurssecretariaat@acta.nl
Broers, D.

Directeur Zorg
Drs. Dyonne Broers

Bestuurssecretariaat
T (020) 59 80636 
bestuurssecretariaat@acta.nl
 


Directeur Onderwijs
Dr. Etienne Verheijck

Linda de Vries
secretaresse onderwijsinstituut
T (020) 59 80305
E l.de.vries@acta.nl 
Abbas, F.

Directeur Onderzoek a.i.
Prof. dr. Frank Abbas

Martine Meijer
secretaresse onderzoekinstituut
T (20) 59 80504
E m.meijer@acta.nl
Crielaard, W (20190920)
Afdelingsvoorzitter  
Prof. dr. Wim Crielaard 
         
Bestuurssecretariaat
T (020) 59 80636 
bestuurssecretariaat@acta.nl 
Mulder, M.

Bestuurssecretaris
Marja Mulder-Cornielje

T (06) 29414023
E m.mulder@acta.nl


empty


Bekijk ook
Het onderwijsinstituut
Het onderzoekinstituut
Het zorginstituut