Bestuur

De decaan van ACTA is overeenkomstig de Wet op het Hogeronderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) belast met de algemene leiding van ACTA. Hij wordt hierin bijgestaan door het directieteam bestaande uit: de decaan, de afdelingsvoorzitter tevens vice-decaan, de directeur Bedrijfsvoering, de directeur Onderwijs, de directeur Onderzoek qq de decaan en de directeur Zorg. Het directieteam wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.

Het volgende e-mailadres kunt u uitsluitend gebruiken voor bestuurszaken: bestuurssecretariaat@acta.nl.
De bestuurssecretaris mevr. M.E. (Marja) Mulder-Cornielje is te bereiken via mmulder@acta.nl.

Het ACTA-bestuur bestaat uit:

 WieContact
Bestuur - Albert FeilzerDecaan
Prof.dr. A.J. (Albert) Feilzer
mw. I.G.M. (Inge) van der Stap
T (020) 59 80286
E decaan@acta.nl
Rummens, S (2)
Directeur Bedrijfsvoering
Drs. S.H. (Sabine) Rummens
mw. L.K. (Lisenka) Broekman
T (020) 59 80636
E bestuurssecretariaat@acta.nlempty
Broers, D.

Directeur Zorg
Drs. D. (Dyonne) Broers

mw. L.K. (Lisenka) Broekman
T (020) 59 80636
E bestuurssecretariaat@acta.nlempty
Gorter, RC
Directeur Dental College (Bachelor)
Dr. R.C. (Ronald) Gorter   
mw. L.A. (Linda) de Vries
secretaresse onderwijsinstituut
T (020) 59 80305
E l.de.vries@acta.nl 
Langenbach, G.E.J.Directeur Dental School (Master)
Dr. G.E.J. (Geerling) Langenbach
         
dr. G.E.J. (Geerling) Langenbach
E g.langenbach@acta.nl
Bestuur - Albert Feilzer
Directeur Onderzoek a.i.
Prof.dr. A.J. (Albert) Feilzer        
         
mw. I.G.M. (Inge) van der Stap
T (020) 59 80286
E decaan@acta.nlempty
empty
Lobbezoo, F.Vice-decaan en afdelingsvoorzitter 
Prof.dr. F. (Frank) Lobbezoo
         
mw. I.G.M. (Inge) van der Stap
secretaresse afdelingsvoorzitter
T (020) 59 80286
bestuurssecretariaat@acta.nl