Bestuur

De decaan van ACTA is overeenkomstig de Wet op het Hogeronderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) belast met de algemene leiding van ACTA. Hij wordt hierin bijgestaan door het directieteam bestaande uit: de decaan, de afdelingsvoorzitter tevens vice-decaan, de directeur Bedrijfsvoering, de directeur Onderwijs, de directeur Onderzoek qq de decaan en de directeur Zorg. Het directieteam wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.

Het volgende e-mailadres kunt u uitsluitend gebruiken voor bestuurszaken: bestuurssecretariaat@acta.nl.
De bestuurssecretaris mevr. M.E. (Marja) Mulder-Cornielje is te bereiken via m.mulder@acta.nl.

Het ACTA-bestuur bestaat uit:

 WieContact
Bestuur - Albert FeilzerDecaan
Prof.dr. A.J. (Albert) Feilzer
mw. L.K. (Lisenka) Broekman
T (020) 59 80636
E decaan@acta.nl
Rummens, S (2)
Directeur Bedrijfsvoering
Drs. S.H. (Sabine) Rummens
mw. L.K. (Lisenka) Broekman
T (020) 59 80636
E bestuurssecretariaat@acta.nlempty
Broers, D.

Directeur Zorg
Drs. D. (Dyonne) Broers

mw. L.K. (Lisenka) Broekman
T (020) 59 80636
E bestuurssecretariaat@acta.nlempty
Langenbach, G.E.J.

Directeur Dental College (Bachelor)
Dr. G.E.J. (Geerling) Langenbach
mw. L.A. (Linda) de Vries
secretaresse onderwijsinstituut
T (020) 59 80305
E l.de.vries@acta.nl 
Visscher
Directeur Dental School (Master)
prof. dr. C.M. (Corine) Visscher
         
prof. dr. C.M. (Corine) Visscher
E c.visscher@acta.nl
Bestuur - Albert Feilzer
Directeur Onderzoek a.i.
Prof.dr. A.J. (Albert) Feilzer        
         
mw. L.K. (Lisenka) Broekman
T (020) 59 80636
E decaan@acta.nl
empty
Lobbezoo, F.Vice-decaan en afdelingsvoorzitter 
Prof.dr. F. (Frank) Lobbezoo
         
T (020) 59 80286
bestuurssecretariaat@acta.nl