Bestuur

De decaan van ACTA is overeenkomstig de Wet op het Hogeronderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) belast met de algemene leiding van ACTA. Hij wordt hierin bijgestaan door het directieteam bestaande uit: de decaan, de afdelingsvoorzitter tevens vice-decaan, de directeur Bedrijfsvoering, de directeur Onderwijs, de directeur Onderzoek qq de decaan en de directeur Zorg. Het directieteam wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.

Het volgende e-mailadres kunt u uitsluitend gebruiken voor bestuurszaken: bestuurssecretariaat@acta.nl.
De bestuurssecretaris mevr. M.E. (Marja) Mulder-Cornielje is te bereiken via mmulder@acta.nl.

Het ACTA-bestuur bestaat uit:

 WieContact
Feilzer, AJDecaan
Prof.dr. A.J. (Albert) Feilzer

mw. I.G.M. (Inge) van der Stap
T (020) 59 80286
E decaan@acta.nl

Rummens, S (2)
Directeur Bedrijfsvoering
Drs. S.H. (Sabine) Rummens
mw. L.K. (Lisenka) Broekman
T (020) 59 80636
E bestuurssecretariaat@acta.nlempty
Broers, D.

Directeur Zorg a.i. tot en met 15 augustus 2017
Prof. dr. F. (Frank) Lobbezoo en drs. S.H. (Sabine) Rummens

Directeur Zorg per 15 augustus 2017
Drs. D. Dyonne Broers

mw. L.K. (Lisenka) Broekman
T (020) 59 80636
E bestuurssecretariaat@acta.nlempty
Gorter, RC
Directeur Dental College (Bachelor)
Dr. R.C. (Ronald) Gorter   

mw. L.A. (Linda) de Vries
secretaresse onderwijsinstituut
T (020) 59 80305
E l.de.vries@acta.nl 

Langenbach, G.E.J.Directeur Dental School (Master)
Dr. G.E.J. (Geerling) Langenbach
         
dr. G.E.J. (Geerling) Langenbach
E g.langenbach@acta.nl
Feilzer, AJ
Directeur Onderzoek a.i.
Prof.dr. A.J. (Albert) Feilzer        
         
mw. I.G.M. (Inge) van der Stap
T (020) 59 80286
E decaan@acta.nlempty
empty
Lobbezoo, F.Vice-decaan en afdelingsvoorzitter 
Prof.dr. F. (Frank) Lobbezoo
         
mw. I.G.M. (Inge) van der Stap
secretaresse afdelingsvoorzitter
T (020) 59 80286
bestuurssecretariaat@acta.nl