Bestuur

De decaan van ACTA is overeenkomstig de Wet op het Hogeronderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) belast met de algemene leiding van ACTA. Hij wordt hierin bijgestaan door het directieteam bestaande uit: de decaan, de afdelingsvoorzitter tevens vice-decaan, de directeur Bedrijfsvoering, de directeur Onderwijs, de directeur Onderzoek qq de decaan en de directeur Zorg. Het directieteam wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.

Het volgende e-mailadres kunt u uitsluitend gebruiken voor bestuurszaken: bestuurssecretariaat@acta.nl.
De bestuurssecretaris mevr. M.E. (Marja) Mulder-Cornielje is te bereiken via m.mulder@acta.nl.

Het ACTA-bestuur bestaat uit:

 WieContact
Bestuur - Albert FeilzerDecaan
Prof.dr. Albert Feilzer
mw. Lisenka Broekman
T (020) 59 80636
E decaan@acta.nl
Rummens, S 3
Directeur Bedrijfsvoering
Drs. Sabine Rummens
mw. Lisenka Broekman
T (020) 59 80636
E bestuurssecretariaat@acta.nlempty
Broers, D.

Directeur Zorg
Drs. Dyonne Broers

mw. Judith Veldman
T (020) 59 80286
E bestuurssecretariaat@acta.nlempty
 


Directeur Onderwijs
Drs. Frank van Kampen

mw. Linda de Vries
secretaresse onderwijsinstituut
T (020) 59 80305
E l.de.vries@acta.nl 
Bestuur - Albert Feilzer
Directeur Onderzoek a.i.
Prof.dr. Albert Feilzer        
         
mw. Lisenka Broekman
T (020) 59 80636
E decaan@acta.nl
empty
Bestuur - Albert Feilzer
Afdelingsvoorzitter a.i.  
Prof.dr. Albert Feilzer 
         
Bestuurssecretariaat
T (020) 59 80636 
bestuurssecretariaat@acta.nl 


Bekijk ook
Het onderwijsinstituut
Het onderzoekinstituut