Human Resource Management

Human Resource Management beantwoordt vragen over personele zaken zoals vragen over:

  • salarissen;
  • doorstroommogelijkheden;
  • en loopbaanbegeleiding. 

Via het intranet (alleen toegankelijk voor ACTA-medewerkers) kunnen personeelsleden van ACTA o.a. regelingen, formulieren, publicaties en aanmeldingsformulieren raadplegen.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:
T (020) 598 0306
E penobedrijfsvoering@acta.nl