Instituten

ACTA kent 3 instituten: het onderwijsinstituut, het onderzoekinstituut en het zorginstituut. De instituten dragen zorg voor de organisatie en aansturing van de primaire processen onderwijs, onderzoek en zorg. De instituutsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het instituut.