Onderwijsinstituut

ACTA verzorgt de driejarige bachelor- en de driejarige masteropleiding Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanuit deze onderwijsfunctie stelt ACTA zich ten doel een brede tandheelkundige basisopleiding te verzorgen, waarin het leerproces van de student centraal staat. Daarnaast ziet ACTA het als haar taak zorg te dragen voor de ‘éducation permanente’ van de tandheelkundige wetenschapper en van de tandarts als beroepsbeoefenaar. Dit impliceert dat diverse cursussen en postdoctorale opleidingen worden verzorgd ten behoeve van het bijhouden van kennis en het verdiepen en bevorderen van de deskundigheid.

Theorie & Praktijk

Tandheelkunde is een medisch-technisch specialisme. Tijdens de opleiding wordt dan ook een combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs aangeboden. ACTA zet zich in om studenten hierbij een optimale leeromgeving te bieden door gebruik te maken van verschillende onderwijsvormen en hoogwaardige faciliteiten. De theoretische scholing omvat o.a. medische, sociale en tandheelkundige vakken.

Daarnaast neemt de academische vorming in het curriculum een belangrijke plaats in. De praktische scholing bestaat uit het omgaan met en de behandeling van patiënten. Onder begeleiding van ervaren tandartsdocenten doen studenten zo ervaring op binnen de verschillende tandheelkundige gebieden.

Goede leersituatie

ACTA streeft naar een wisselwerking tussen theorie en praktijk waarbij de opgedane kennis en inzicht toegepast worden in de praktijk. Hiermee creëert ACTA een goede leersituatie, waarbij de student voorbereid wordt op zijn/haar taak als zorgverlener en/of wetenschappelijk onderzoeker.

Voor de opleiding Tandheelkunde geldt een numerus fixus (inschrijfbeperking) waarbij studenten door middel van een landelijke loting worden geselecteerd voor één van de drie opleidingen in Nederland.

Voor meer informatie: