De ondernemingsraad van ACTA

In 1997 werd de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) van kracht en is bij ACTA een Ondernemingsraad (OR) ingesteld. De OR vertegenwoordigt zowel de ACTA-medewerkers die in dienst zijn van de VU als de ACTA-medewerkers in dienst van de UvA.

Vanzelfsprekend is de OR ACTA er ook voor de ACTA-medewerkers bij VUMC en bij het AMC. Met het instellen van een facultaire OR voor ACTA wordt de medezeggenschapstructuur van de UvA gevolgd. De OR heeft een afgevaardigde in de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de UvA.

De ondernemingsraad (OR) van ACTA telt 11 zetels en 10 raadsleden. De zittingstermijn van de huidige raad is op 1 juli 2018 ingegaan en zal duren tot 1 juli 2021. Voor deze zittingstermijn heeft de OR gekozen voor een vierhoofdig dagelijks bestuur (DB). Een uit de raad gekozen voorzitter, vicevoorzitter en lid dagelijks bestuur vormen samen met de ambtelijk secretaris het DB van de OR.

Raadsleden zittingstermijn 2018-2021

• M. (Marian) Sluijs MSc: m.sluijs@acta.nl
• ing. J.A. (Jacqueline) Rezende (voorzitter): j.rezende@acta.nl
• M. (Monique) Wevers (DB-lid): m.wevers@acta.nl
• dr. H.S. (Henk) Brand (vicevoorzitter): h.brand@acta.nl
• drs. J. (Jan) de Goede: j.d.goede@acta.nl
• M.C. (Marit) van Oostvoorn: m.van.oostvoorn@acta.nl
• dr. C.J. (Cees) Kleverlaan: c.kleverlaan@acta.nl 
• M.P. (Mike) Noort: m.noort@acta.nl
• M.P.W. (Marcel) de Graaff: m.d.graaff@acta.nl
• I. (Inge) Trakzel: i.trakzel@acta.nl 
• ing. A. (Arie) Werner: a.werner@acta.nl

Ambtelijk secretaris

Henk van de Berg
kamer 5N-36, Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam, tel: 020 59 80373
e-mail: OR@acta.nl