Opleidingscommissie

Het doel van de opleidingscommissie(OC) van ACTA is het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs dat wordt gegeven in de bachelor Tandheelkunde, master Tandheelkunde en postmaster Oral Health Sciences.

De OC bestaat uit vijf student-leden en vijf leden van het wetenschappelijk personeel van ACTA (docenten, hoogleraren etc.). Net zoals de studentenraad heeft de OC instemmingsrecht op onderdelen van de onderwijs examenregeling (OER). Daarnaast kan de OC adviseren over alles wat betrekking heeft op het onderwijs, variërend van roosters tot verbeterpunten naar aanleiding van evaluaties.
Al het onderwijs wordt bij ACTA regelmatig geëvalueerd. Die evaluaties worden besproken door de OC waarna ze een advies uitbrengt aan de opleidingsdirecteur(en).

Heb je opmerking of vraag aan de OC? Mail dan naar opleidingscommissie@acta.nl.