Feiten & cijfers

Wat
Cijfers
Medewerkers
  • ca. 450 medewerkers (320 fte)
  • ca. 400 externen
Onderwijs
Onderzoek
  • ca. 20 promoties per jaar
  • ca. 275 wetenschappelijke publicaties per jaar
Zorg
  • 33.000 patiënten
  • ca. 300 patiënten per dag
Afdeling
Specialisaties
BV's
Samenwerking
  • ACTA werkt nauw samen met de opleiding Mondzorgkunde (Hogeschool Inholland) en de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT), beide zijn gevestigd in het ACTA-gebouw.