Adviesaanvraag

Wilt u een advies van een (andere) tandarts over uw mondgezondheid, vraag dan een adviesconsult aan. Dit houdt in dat een onbekende tandarts uw mond onderzoekt en u een advies geeft. Een adviesconsult heeft als doel om u uitgebreid te informeren over uw mondgezondheid en de behandelmogelijkheden.

Wanneer vraagt u een advies aan? U vraagt een advies aan als u:

  • een onafhankelijk advies wilt;
  • geïnformeerd wilt worden over de tandheelkundige mogelijkheden.

Wat is nodig voor een advies?
U kunt altijd een adviesconsult aanvragen. U heeft hier niets voor nodig. Heeft u een behandelplan of behandeling op papier van uw tandarts, maak dan een afspraak voor een second opinion en vul het digitaal formulier in.

Onafhankelijk advies
De tandarts van ACTA geeft een onafhankelijk advies over uw mondgezondheid en de behandelmogelijkheden.

Slechts één afspraak voor een advies
Voor het vormen van een advies is slechts één consult nodig. Alleen bij een uitgebreid probleem is mogelijk een vervolgafspraak nodig om een volledig beeld te krijgen van uw mondgezondheid.

U kunt zich inschrijven bij ACTA
Na een advies kunt u zich inschrijven bij ACTA. U krijgt dan uw reguliere tandheelkundige zorg bij ACTA.

Het tarief
Voor een adviesconsult brengen wij code C28 – Uitgebreid onderzoek - in rekening. Er bestaat namelijk geen tandheelkundige behandelcode voor een advies. Het is ons wettelijk niet toegestaan om de omschrijving van de code C28 te wijzigen in adviesconsult. Verder kan aanvullend onderzoek nodig zijn, dit wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Denkt u hierbij bijv. aan röntgenfoto’s. U vindt het meest recente tarief onder Tarieven

Vergoeding van kosten
De kosten van een adviesconsult worden niet altijd vergoed door zorgverzekeraars. Er zijn verzekeraars die wel een medische, maar geen tandheelkundig adviesconcult vergoeden. Als de zorgverzekeraar de kosten van een advies niet vergoedt, komen deze geheel voor uw eigen rekening. Informeert u voordat u bij ons komt, bij uw zorgverzekeraar of de kosten worden vergoed. Dat voorkomt verrassingen achteraf.

Afspraak afzeggen 
Let op dat u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt, anders brengen wij de besproken tijd in rekening.