Een second opinion

Wilt u de mening van een andere tandarts over een behandelplan van uw eigen tandarts, vraag dan een second opinion aan. Dit houdt in dat een onbekende tandarts opnieuw uw klachten onderzoekt en het voorgestelde behandelplan beoordeelt. U heeft hier altijd recht op. Een second opinion heeft als doel om u uitgebreid te informeren en adviseren over het behandelplan en verdere behandelmogelijkheden. U kunt vervolgens een goed geïnformeerde beslissing nemen over uw behandeling.

Wanneer vraagt u een second opinion aan? U vraagt een second opinion aan als u:

  • twijfelt aan de diagnose en/of het behandelplan van uw tandarts;
  • beter geïnformeerd wilt worden;
  • graag wilt weten of er nog andere behandelopties zijn.

Wat is nodig voor een second opinion?
Voor een second opinion is een op schrift gesteld behandelplan of advies van uw tandarts nodig. Dit wordt tijdens uw afspraak opnieuw beoordeeld. Heeft u geen behandelplan of behandeling op papier van uw tandarts, maak dan een afspraak voor een adviesconsult.

Onafhankelijke mening
De tandarts van ACTA geeft een onafhankelijke mening over het behandelplan of een behandeling van uw eigen tandarts.

Slechts één afspraak voor een second opinion
Voor het opstellen van een second opinion is slechts één consult nodig. Alleen bij een uitgebreid probleem is mogelijk een vervolgafspraak nodig om een volledig beeld te krijgen van uw mondgezondheid.

Met of zonder een verwijzing van uw tandarts
Uw tandarts kan u verwijzen voor een second opinion. Vraag uw tandarts alle benodigde gegevens (zoals röntgenfoto’s) naar ACTA te sturen. Dit kan u kosten besparen. U kunt zonder een verwijzing een second opinion aanvragen, maar inschrijven bij ACTA kunt u alleen mét een verwijzing. Na een second opinion bij ACTA kunt u alleen in overleg met uw tandarts verwezen worden naar ACTA voor overname van (een deel van) de behandeling. Dit waarborgt de onafhankelijkheid van de second opinion.

Het tarief
Voor een second opinion brengen wij code C28 – Uitgebreid onderzoek – in rekening. Er bestaat namelijk geen tandheelkundige behandelcode voor een advies of second opinion. Het is ons wettelijk niet toegestaan om de omschrijving van de code C28 te wijzigen in second opinion. Voor second opinion in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode, namelijk F124A. U vindt het meest recente tarief onder Tarieven. Verder kan aanvullend onderzoek nodig zijn, dit wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Denkt u hierbij bijv. aan röntgenfoto’s.

Vergoeding van kosten
De kosten van een second opinion worden niet altijd vergoed door zorgverzekeraars. Er zijn verzekeraars die wel een medische, maar geen tandheelkundige second opinion vergoeden.  Als de zorgverzekeraar de kosten van een advies of second opinion niet vergoedt, komen deze geheel voor uw eigen rekening. Informeert u voordat u bij ons komt, bij uw zorgverzekeraar of de kosten worden vergoed. Dat voorkomt verrassingen achteraf.

Afspraak afzeggen 
Let op dat u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt, anders brengen wij de besproken tijd in rekening.