Aannameconsult

Uw eerste afspraak bij ACTA is een aannameconsult. Tijdens dit consult onderzoekt de behandelaar of onze dienstverlening past bij uw zorgbehoefte. Het is mogelijk dat u vanwege specifieke zorgbehoeften de volledige aandacht van een tandarts of specialist nodig heeft. ACTA raadt u dan aan om u aan te melden bij een andere praktijk.

Als uw behandeling te complex is voor behandeling in onze Onderwijspraktijk, dan is het mogelijk om u binnen een specialistische kliniek te laten voorbehandelen. Overleg de mogelijkheden voor specialistische tandheelkundige zorg tijdens uw aannameconsult.

Wat meenemen naar uw afspraak bij ACTA?
Vóór uw aannameconsult controleren wij uw gegevens bij de patiëntenbalie op de begane grond, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Hiervoor hebben wij bepaalde documenten nodig. Lees meer over wat u moet meenemen naar uw afspraak.

Kosten aannameconsult
Voor een aannameconsult brengt ACTA een probleemgericht consult (C13) in rekening ongeacht of u als patiënt wordt aangenomen. Mochten in uw specifieke geval (extra) röntgenfoto’s of behandelingen nodig zijn, dan worden die samen met het consult in rekening gebracht.

U wordt opgeroepen voor een nieuw consult
Als u bent aangenomen als patiënt, komt u op een wachtlijst te staan. De dienst Afspraken & Informatie (A&I) neemt vervolgens telefonisch contact met u op om uw eerste afspraak in te plannen. Hoeveel tijd er tussen het intakeconsult en de eerste afspraak zit, is moeilijk in te schatten. Dit is afhankelijk van het moment van aanname (vlak voor een onderwijsvrije periode is deze tijd bijvoorbeeld langer) en de lengte van de wachtlijst.