Reguliere tandheelkundige zorg

Voor uw reguliere tandheelkundige zorg meldt u zich aan bij de Onderwijspraktijk.

Deze zorg is te vergelijken met de zorg die u ontvangt van een reguliere tandarts. Is ACTA uw tandarts, dan ondersteunen wij u bij het verbeteren en/of het behouden van uw mondgezondheid. Wij gaan hiervoor een samenwerking met u aan in onze Onderwijspraktijk.

Onder behandeling in de Onderwijspraktijk
U staat ingeschreven bij de Onderwijspraktijk waar studenten die worden opgeleid tot tandarts u behandelen onder begeleiding van een ervaren tandarts. Als onderdeel van de opleiding Tandheelkunde neemt iedere behandelaar de tijd om:

  • uw mondgezondheid te beoordelen en met u te bespreken;
  • uw wensen met u door te nemen;
  • u te adviseren over het behouden van uw mondgezondheid;
  • al uw vragen te beantwoorden over uw mondgezondheid.

U krijgt ook de tijd om uw behandelaar te informeren over uw gezondheid en andere zaken waarvan u denkt dat deze invloed kunnen hebben op uw behandeling, lees meer via informeren van behandelaar.

Mondzorgkunde
Ook voor gebitsreiniging kunt u bij ons terecht. ACTA hoeft hiervoor niet uw eigen tandarts te zijn, lees meer via mondhygiëne.

Een behandeling duurt vaak langer
Omdat de behandelaar - als onderdeel van het onderwijs – de tijd neemt om bovenstaande punten met u door te nemen, duurt een behandeling in de Onderwijspraktijk vaak langer dan bij een ervaren tandarts.

U betaalt een verlaagd tarief
Omdat een behandeling vaak langer duurt, betaalt u voor de reguliere zorg een verlaagd tarief. Voor informatie over de verlaagde tarieven kunt u telefonisch contact opnemen met Afspraken & Informatie op telefoonnummer 020-5980380. Voor kindertandheelkunde en tandtechnisch (deel)werk - zoals de laboratoriumkosten bij kronen - betaalt u wel het normale tarief. Meer informatie over de reguliere tarieven, vindt u onder tarieven.

Behandelkosten hoger dan €150,-
De behandelaar stelt een persoonlijk behandelplan met kostenoverzicht voor u op. Dit heet een Informed Consentempty.

Aannameconsult
Uw eerste afspraak bij ACTA is een aannameconsult. Tijdens dit consult onderzoekt de behandelaar of onze dienstverlening past bij uw zorgbehoefte, lees meer via aannameconsult.

Inschrijven bij de Onderwijspraktijk
U schrijft zich in via het digitaal formulier op de website of telefonisch via de dienst Afspraken & Informatie (A&I).

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie onder Vragen?