ACTA-factuur

U ontvangt uw factuur in principe van ACTA. In een beperkt aantal gevallen declareert ACTA de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar, u ontvangt dan geen ACTA-factuur. Wij adviseren u de factuur direct na ontvangst in te dienen bij uw eigen zorgverzekeraar. Mogelijk heeft u volgens de polisvoorwaarden recht op een vergoeding voor een behandeling. De factuur van ACTA dient u binnen 30 dagen te voldoen.

Hoe verloopt het proces?
  1. ACTA stuurt de factuur naar uw huisadres.
  2. U betaalt het volledige factuurbedrag aan ACTA. De factuur kunt u alleen aan ACTA voldoen door een overmaking via de meegestuurde acceptgiro of via een overboeking naar ACTA via telebankieren onder vermelding van het betalingskenmerk.
  3. U kunt de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar


Heeft u vragen over uw factuur?

De betaling van uw factuur
Vragen over de betaling van uw factuur kunt u stellen bij ACTA. Neem gerust contact op met de dienst Afspraken & Informatie (A&I) via T (020) 598 03 80

De vergoeding door uw zorgverzekeraar
Heeft u vragen over het gedeelte van uw behandeling dat niet gedekt wordt door uw zorgverzekering? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

De specificatie van uw factuur
Heeft u vragen over de verschillende behandelingen die op uw factuur staan? Neem gerust contact op met de dienst Afspraken & Informatie (A&I) via T (020) 598 03 80.

Betalingsvoorwaarden
De meest recente versie kunt u hier downloaden: betalingsvoorwaarden