Verlenen van toestemming (Informed Consent)

U wordt alleen behandeld en/of onderzocht als u daarvoor toestemming geeft. U beslist zelf of u een behandeling start of voortzet. Uw behandelaar informeert u vooraf over de behandeling, de mogelijke behandelalternatieven en de daarmee gepaard gaande kosten.

Behandelkosten tot €150,-
Uw behandelaar licht de behandeling mondeling toe tijdens uw afspraak.

Behandelkosten vanaf €150,-
Uw behandelaar licht de behandeling mondeling toe en overhandigt u daarnaast uw behandelplan met kostenoverzicht op schrift. Dit plan noemen wij een Informed Consent. Door het zetten van uw handtekening stemt u in met de desbetreffende behandeling.

Uw toestemming intrekken
Natuurlijk kunt u tijdens uw behandeling altijd nog van mening veranderen. U kunt dan uw toestemming intrekken of van een behandeling afzien. Bespreek met uw behandelaar de mogelijke gevolgen van uw beslissing.

Minderjarigen
Voor minderjarigen gelden verschillende regels afhankelijk van hun leeftijd. Lees meer over toestemming minderjarigen.