Kindertandheelkunde

Topbanner OLP - kindertandheelkunde

Meld uw kind voor kindertandheelkunde aan bij de Onderwijspraktijk. Deze zorg is te vergelijken met de zorg die uw kind ontvangt van een reguliere kindertandarts. Is ACTA de tandarts van uw kind, dan ondersteunen wij uw kind en u bij het verbeteren en/of het behouden van de mondgezondheid van uw kind. Wij gaan hiervoor een samenwerking met uw kind en u aan in onze Onderwijspraktijk.

Onder behandeling in de Onderwijspraktijk
Uw kind staat ingeschreven bij de Onderwijspraktijk waar studenten in opleiding tot tandarts uw kind behandelen onder begeleiding van een ervaren tandarts. Als onderdeel van de opleiding Tandheelkunde neemt iedere behandelaar de tijd om:

  • de mondgezondheid te beoordelen en met uw kind en u te bespreken;
  • de wensen met u door te nemen;
  • uw kind en u te adviseren over het behouden van de mondgezondheid van uw kind;
  • alle vragen van uw kind en u te beantwoorden over mondgezondheid.

U krijgt ook de tijd om de behandelaar te informeren over de gezondheid van uw kind en andere zaken waarvan u denkt dat deze invloed kunnen hebben op de behandeling, lees meer via informeren van behandelaar.

Een behandeling duurt vaak langer
Omdat de behandelaar - als onderdeel van het onderwijs – de tijd neemt om bovenstaande punten rustig met uw kind en u door te nemen, duurt een behandeling in de Onderwijspraktijk vaak langer dan bij een ervaren kindertandarts.

Vergoeding tandartskosten
Uw zorgverzekeraar vergoedt vrijwel alle tandartskosten voor uw kind tot en met 17 jaar vanuit de basisverzekering (m.u.v. orthodontie). Lees meer over het betalen van behandeling(en).

Aannameconsult
De eerste afspraak bij ACTA is een aannameconsult. Tijdens dit consult onderzoekt de behandelaar of onze dienstverlening past bij de zorgbehoefte van uw kind, lees meer via aannameconsult.

Inschrijven bij de Onderwijspraktijk
U schrijft uw kind in via het digitaal formulier op de website of telefonisch via de dienst Afspraken & Informatie (A&I).