Informeren van de behandelaar

Informeer de behandelaar zo goed mogelijk over de gezondheid van uw kind of andere zaken waarvan u denkt dat deze invloed kunnen hebben op de behandeling. Als de behandelaar volledig is geïnformeerd, dan is de behandelaar beter in staat uw kind zo goed mogelijk te behandelen. De behandelaar informeert uw kind en u zo goed mogelijk over de onderzoeken en behandelingen. Mocht u toch vragen hierover hebben, stel deze dan gerust aan de behandelaar.

De gezondheidsvragenlijst 
Na de inschrijving van uw kind bij ACTA ontvangt u ofwel thuis een gezondheidsvragenlijst, ofwel via de Centrale Balie bij de ingang of de vragenlijst wordt aan de stoel bij uw eerste afspraak met u doorgenomen. Ontvangt u de vragenlijst thuis, neem deze dan mee naar uw eerste afspraak bij ACTA. Uw antwoorden hebben invloed op de mogelijke behandelingen.

Is de gezondheid van uw kind veranderd?
Geef dit aan vóór uw behandeling of een algemeen onderzoek. Doe dit dus aan het begin van uw afspraak. Uw behandelaar vraagt u ook nog aan het begin van elke afspraak of er verandering hebben plaatsgevonden.