Patiëntengegevens voor kwaliteitsbewaking

ACTA is wettelijk verplicht de kwaliteit van de zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. Dat kan alleen wanneer ACTA daar onderzoek naar doet. Hiervoor mogen gegevens over patiënten worden gebruikt, zoals:

  • de reden van behandeling;
  • gegevens over de behandeling;
  • gegevens over eventueel bij de behandeling opgetreden complicaties (bijvoorbeeld een infectie).

Met behulp van deze gegevens wordt onderzocht wat de mogelijke oorzaak van zo’n complicatie is geweest en welke maatregelen getroffen kunnen worden om complicaties in de toekomst te voorkomen. De gegevens kunnen ook geanonimiseerd aan derden ter beschikking worden gesteld, bijvoorbeeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.