Huisregels

Hieronder vindt u de huisregels die binnen ACTA gelden:

Toegang
Iedereen in het ACTA pand na de beveiligingspoortjes moet in het bezit zijn van een geldige toegangspas. Draag deze door ACTA uitgereikte toegangspas zichtbaar. De toegang in het ACTA pand is voor patiënten en begeleiders beperkt tot het patiëntgedeelte. Zie ook: Toegangspassenreglement ACTA en Privacyreglement beveiligingssysteem ACTA 
 
Gedrag
Wij dulden geen ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden en leiden tot onmiddellijke verwijdering en ontzegging van de toegang.

Veiligheid
Volg altijd aanwijzingen van personeel op. Waarschuw in geval van brand, ongevallen, agressie en andere calamiteiten altijd een medewerker van ACTA. Of bel alarmnummer (020) 59 80222.

Diefstal, beschadiging en verlies
ACTA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen, verlies en diefstal van eigendommen tenzij u meent door schuld of nalatigheid van ACTA schade te hebben ondervonden. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Schade & Aansprakelijkheid.

Gevonden voorwerpen
Voor gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de helpdesk van de Facilitaire Dienst op de begane grond. Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de patiëntenbalies of de helpdesk van de Facilitaire Dienst.

Drugs, wapens, en (gestolen) goederen
Het gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van drugs/(gestolen) goederen is niet toegestaan. Het op zak hebben van messen en andere wapens is ten strengste verboden.

Roken
ACTA is een rookvrij gebouw. In alle ruimtes zijn rookmelders geplaatst en deze gaan af als er gerookt wordt. Wanneer het alarm afgaat door misbruik, verhaalt ACTA de kosten op de huurder/veroorzaker. Roken buiten de gebouwen is alleen toegestaan op een ruime afstand van de entree en van de luchtinlaat van de gebouwventilatie, zodat geen hinder wordt veroorzaakt.

Consumpties
Consumpties mogen niet mee de kliniekzalen en onderwijsruimtes in vanwege hygiëne en infectiepreventie redenen. Het nuttigen van consumpties is alleen toegestaan in de wachtruimtes voor patiënten.

Afval
Deponeer afval in de afvalbakken.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan in het ACTA pand vanwege hygiëne en infectiepreventie redenen.

Doelloos ophouden in en op ACTA terrein
Het zich doelloos ophouden in en op het ACTA terrein is niet toegestaan. Medewerkers dragen zichtbaar hun medewerkerpas en patiënten/bezoekers dienen zich te kunnen legitimeren en hun aanwezigheid te kunnen verklaren.

Posters en mededelingen
Posters, bladen en folders mogen alleen in overleg met de afdeling Marketing & Communicatie in het pand worden verspreid. Uitingen die zonder overleg worden neergelegd of opgehangen worden verwijderd.

Geluids- en beeldopnamen
ACTA is gehuisvest in een mooi gebouw dat uitnodigt tot fotograferen en filmen. In verband met de privacy van onze patiënten, studenten en medewerkers is dit echter niet toegestaan. Fotografie voor studiedoeleinden gebeurt in overleg met de tandartsdocent. Voor het maken van opnamen bestemd om in het openbaar te worden verspreid, is altijd vooraf toestemming nodig van de afdeling Marketing & Communicatie.

Bij overtreding van de Huisregels kunt u door personeel van ACTA verzocht worden het gebouw te verlaten. Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing en een notitie in het patiëntdossier. Bij herhaling volgt verwijdering, een ontzeggingbrief met beëindiging van de behandelovereenkomst, en ontzegging van de toegang tot ACTA. Bij constatering van strafbare feiten licht ACTA altijd de politie in.