Overige informatie

U vindt hier o.a. informatie over uw rechten en plichten.

Schade & aansprakelijkheid
Onze medewerkers en studenten werken zorgvuldig. Desondanks is het niet altijd te voorkomen dat u tijdens uw behandeling bij ACTA schade ondervindt. Lees meer over schade & aansprakelijkheid.

Overdracht patiëntendossier
Als u zich uitschrijft bij ACTA, heeft u de mogelijkheid om uw patiëntendossier bij ACTA over te laten dragen aan uw nieuwe tandarts. U vraagt dit aan door middel van een machtigingsformulier. Lees meer over het overdragen van uw dossier.

Recht op informatie
U beslist zelf over de behandeling die u ondergaat, binnen de u aangeboden behandelingsmogelijkheden. Uw behandelaar informeert u over uw persoonlijke zorg- en behandelplan. Lees meer over recht op informatie.

Verlenen van toestemming
U wordt alleen behandeld en/of onderzocht als u daarvoor toestemming geeft. U beslist zelf of u een behandeling start of voortzet. Lees meer over het verlenen van toestemming.

Recht op inzage dossier
ACTA is wettelijk verplicht uw patiëntdossier bij de houden. In uw dossier staan alle gegevens over uw behandeling. U heeft het recht uw dossier in te zien. Lees meer over recht op inzage dossier.

Bescherming persoonsgegevens
ACTA gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Alle noodzakelijke gegevens voor uw behandeling registreert en bewaart uw behandelaar conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). ACTA beschermt daarnaast uw privacy conform deze wet.

Huisregels ACTA
In en om het ACTA pand gelden huisregels. Hou u hieraan. Lees meer over de huisregels van ACTA.