Overdracht patiëntendossier

Als u zich uitschrijft bij ACTA, heeft u de mogelijkheid om uw patiëntendossier bij ACTA over te laten dragen aan uw nieuwe tandarts. 

Machtigingsformulier overdracht medisch dossier
De bescherming en beveiliging van uw medisch dossier is voor ACTA belangrijk. Voor de overdracht van uw dossier vragen wij u om schriftelijk toestemming te geven. Uw dossier bestaat uit persoonsgegevens, een overzicht van verrichtingen, radiologische foto’s en mondfoto’s. Uw machtiging slaan wij op in uw dossier. 

Adobe pdfMachtigingsformulier overdracht medisch dossier

Wie ondertekent de machtiging?
Iedere patiënt van 12 jaar en ouder zet zelf de handtekening onder de volledig ingevulde informatie. Dit stelt de medische wetgeving. Voor kinderen jonger dan 12 jaar van gescheiden ouders, moeten beide ouders toestemming geven door middel van een handtekening.