Recht op informatie

U beslist zelf over de behandeling die u ondergaat, binnen de u aangeboden behandelingsmogelijkheden. Uw behandelaar informeert u over uw persoonlijke zorg- en behandelplan. Om de juiste beslissing te nemen over uw behandeling, is het belangrijk dat u het volgende begrijpt:

  • de diagnose van uw behandelaar;
  • het doel van uw behandeling;
  • de verschillende behandelingsmogelijkheden (en bijbehorende kosten);
  • de voor- en nadelen van de verschillende behandelingsmogelijkheden;
  • wat uw behandeling precies inhoudt;
  • welke eventuele risico’s uw gekozen behandeling met zich meebrengt;
  • de prognose van uw behandeling;
  • dat u kunt kiezen u niet te laten behandelen;
  • de gevolgen van niet-behandelen.

Op basis van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg.