Recht op inzage patientendossier

ACTA is wettelijk verplicht uw patiëntdossier bij de houden. In uw dossier staan alle gegevens over uw behandeling. U heeft het recht uw dossier in te zien.

Uw patiëntdossier
ACTA heeft een digitaal patiëntensysteem, hierin staat uw persoonlijke dossier. Uw dossier bevat alle medische informatie en ook eventuele correspondentie met andere zorgverleners.

Bewaartermijn van uw dossier
Een patiëntendossier is eigendom van ACTA. Na het verbreken van uw behandelovereenkomst met ACTA, bewaart ACTA uw dossier gedurende de wettelijke termijn van 15 jaar (WGBO, Wet op de geneeskundigenbehandelingsovereenkomst). Als - de gegeven zorg - vraagt dat uw dossier langer dan 15 jaar wordt bewaard, dan heeft ACTA de plicht uw dossier te bewaren.

Verzoek om inzage van uw dossier
ACTA raadt u aan om voor het inkijken van uw dossier een aparte afspraak te maken met uw behandelaar. Uw behandelaar kan dan namelijk meteen eventuele vragen beantwoorden. Maak een afspraak:

  • tijdens uw bezoek aan ACTA;
  • of via de dienst Afspraken & Informatie.

Verzoek om inzage door anderen
Anderen hebben alleen recht op inzage als u daarvoor een schriftelijke machtiging afgeeft. Dit geldt voor onder andere:

  • familieleden;
  • of uw advocaat.

In een aantal situaties zijn specifieke regelingen van toepassing op het inzien van patiëntgegevens. Onder andere bij:

  • patiëntgegevens van minderjarigen;
  • overlijden;
  • of wettelijke vertegenwoordiging.

Voor meer informatie over inzage van patiëntgegevens in deze situaties, neem gerust contact op met de dienst Afspraken & Informatie.

Verzoek voor een kopie van uw dossier
Wilt u thuis rustig uw dossier doorlezen, dan kunt u gerust een kopie aanvragen van (een deel van) uw dossier. U betaalt hiervoor een wettelijk vastgestelde vergoeding. Lees meer: kopie van uw dossier.