Kopie van uw dossier

Wilt u thuis rustig uw dossier doorlezen, dan kunt u gerust een kopie aanvragen van (een deel van) uw dossier. U betaalt hiervoor een wettelijk vastgestelde vergoeding.

Wat kunt u aanvragen?
U kunt een kopie aanvragen van:

 • (een deel van) uw dossier;
 • en één of meer röntgenfoto's.

Hoe dient u een aanvraag in?
Dien een schriftelijk verzoek in bij de dienst Afspraken en Informatie. Vermeld in uw brief:

 • datum van de aanvraag;
 • uw naam;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • BSN-nummer;
 • patiëntnummer (zie achterzijde patiëntenpas);
 • welke gegevens u specifiek wilt ontvangen;
 • van welke periode u de gegevens wilt ontvangen;
 • de reden van uw verzoek.

De wettelijk vastgestelde vergoeding
Aan uw verzoek zijn kosten verbonden. Lees meer over de kosten.

Een aanvraag door derden
ACTA verstrekt alleen kopieën van uw dossier als u daarvoor een schriftelijke machtiging afgeeft. Dit geldt voor onder andere:

 • familieleden;
 • of uw advocaat.

In een aantal situaties zijn specifieke regelingen van toepassing bij een aanvraag door derden. Dit geldt onder andere bij:

 • patiëntgegevens van minderjarigen;
 • overlijden;
 • of wettelijke vertegenwoordiging.

Voor meer informatie over inzage van patiëntgegevens in deze situaties, neem gerust contact op met de dienst Afspraken & Informatie.