Kosten voor kopieën

Voor het aanvragen van kopieën van uw patiëntendossier brengt ACTA een wettelijk vastgestelde vergoeding in rekening.

Een arts of zorginstelling mag een vergoeding vragen voor een kopie van een medisch dossier (€0,23 per kopie), maar daar zit een maximum aan. Wie geen kopieerkosten wil betalen, heeft altijd recht op gratis inzage in de praktijk.

StandaardkopieënKopieën van moeilijk toegankelijk origineel (bv. microfilm)
Foto's en scans
Papier (minder dan 100 A4): €0,23 per kopie tot maximaal €5.Verzoeken tot en met 20 pagina’s kosten standaard (dus niet per kopie) €11,30.Kopieën van foto’s en scans kosten €4,50 per kopie tot een maximum van €22,50 (met deze kostenberekening conformeert ACTA zich aan de landelijke richtlijn voor vergoeding voor het verstrekken van afschriften).
Papier (meer dan 100 A4): €0,23 per kopie tot maximaal €22,50. Verzoeken van meer dan 20 pagina’s, kosten standaard (dus niet per kopie) €22,50.Foto’s (analoog) van een fotovel zijn €4,50 per kopie tot een maximum van €22,50
Digitaal: maximaal €5.
Foto’s (digitaal/cd-rom) zijn €18,00 per CD-rom. Op verzoek worden de röntgenopnamen digitaal verstrekt.