Schade en aansprakelijkheid

Onze medewerkers en studenten werken zorgvuldig. Desondanks is het niet altijd te voorkomen dat u tijdens uw behandeling bij ACTA schade ondervindt. Schade kan materieel zijn: beschadiging of vermissing van uw eigendommen (zaken). Schade kan ook uw persoon treffen. In het eerste geval spreken wij van zaakschade en in het tweede geval van letselschade.

Zaakschade
Wanneer u denkt door schuld of nalatigheid van ACTA zaakschade te hebben ondervonden door beschadiging, vermissing of diefstal van bijvoorbeeld uw kleding, bril of prothese, dan kunt u ACTA hiervoor aansprakelijk stellen. Lees meer over zaakschade.

Letselschade
Wanneer u van mening bent dat u letsel heeft opgelopen als gevolg van een onzorgvuldige tandheelkundige (be)handeling dan kunt u ACTA aansprakelijk stellen. Lees meer over letselschade.