Letselschade

Wanneer u van mening bent dat u letsel heeft opgelopen als gevolg van een onzorgvuldige tandheelkundige (be)handeling dan kunt u ACTA aansprakelijk stellen. Dat wil niet zeggen dat ACTA ook aansprakelijk is. ACTA stelt hiernaar een onderzoek in.

Verstrekken gegevens aan de medisch adviseur
Om de letselschade te onderzoeken is het noodzakelijk relevante medische gegevens te onderzoeken. Deze gegevens stelt ACTA - na uw schriftelijke toestemming - ter inzage beschikbaar aan de medisch adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar. U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw aansprakelijkheidsstelling met een akkoordverklaring die u hoort te ondertekenen en terug te zenden.

Uitspraak over uw aansprakelijkheidsstelling
Van de aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt u uiteindelijk bericht over de aansprakelijkheid en de eventueel te vergoeden schade.

Hoe dient u een aansprakelijkheidsstelling in?
Dien een schriftelijk aansprakelijkheidsstelling in. Vermeld in uw brief:

  • datum van de aanvraag;
  • uw naam;
  • geboortedatum;
  • adres;
  • BSN-nummer;
  • patiëntnummer (zie achterzijde patiëntenpas);
  • de oorzaak;
  • de gevolgen van de letselschade.

Postadres
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
t.a.v. de Directeur Bedrijfsvoering & Zorg
Postbus 7822
1008 AA Amsterdam

U ontvangt binnen zo kort mogelijke termijn een ontvangstbevestiging van uw aansprakelijkheidsstelling met een akkoordverklaring die u hoort te ondertekenen en terug te zenden.