Zaakschade

Wanneer u denkt door schuld of nalatigheid van ACTA zaakschade te hebben ondervonden door beschadiging, vermissing of diefstal van bijvoorbeeld uw kleding, bril of prothese, dan kunt u ACTA hiervoor aansprakelijk stellen. Dit wil niet zeggen dat ACTA ook aansprakelijk is. ACTA stelt hiernaar een onderzoek in.

Diefstal, vermissing en beschadiging
ACTA heeft een openbaar karakter en is voor iedereen toegankelijk. Diefstal, vermissing of beschadiging zijn om die reden niet altijd te voorkomen. Het is verstandig zelf uw eigendommen in de gaten te houden. ACTA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor diefstal, vermissing, of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Hoe dient u een aansprakelijkheidsstelling in?
Dien een schriftelijk aansprakelijkheidsstelling in. Vermeld in uw brief:
  • datum van de aanvraag;
  • uw naam;
  • geboortedatum;
  • adres;
  • BSN-nummer;
  • patiëntnummer (zie achterzijde patiëntenpas);
  • de oorzaak;
  • de omvang van de zaakschade
  • bewijs van de omvang van de zaakschade (originele aanschafnota).

Postadres
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
t.a.v. de Directeur Bedrijfsvoering & Zorg
Postbus 7822
1008 AA Amsterdam

U ontvangt binnen zo kort mogelijke termijn een ontvangstbevestiging van uw aansprakelijkheidsstelling en de wijze van afhandeling.